Acasa ServiciiInstalatii ElectriceAutomatizari PortiConsultanta SSM/PSIVERIFICARE PRAMPreturiGalerie foto ContactBransamente Electrice
   Verificarea Instalatiei Electrice doar  350 lei  (  birou, spatiu comercial,atelier etc)
Va putem verifica tot sistemul electric.!!
Preturi instalatii electrice, Iasi, Bacau, Neamt, Botosani, Vaslui, Suceava. Cel mai mic pret pentru automatizare porti, masuratori prize de pamant, buletine pram, inlocuire tablouri electrice, automatizari usi garaj, sisteme de securitate, instalatii electrice apartamente, instalatii electrice casa, verificari instalatii electrice.

Nr.contact: 0736750872

create_thumb (1).png
Informatii realizare bransament electric - Obtinere ATR
4.Avizul Tehnic de Racordare

  • Avizul Tehnic de Racordare - ATR, constituie avizul scris, valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de către operatorul de rețea la cererea unui consumator, asupra posibilităților și condițiilor de racordare la rețeaua electrica, în vederea satisfacerii cerințelor consumatorului, prevăzute la solicitarea avizului.
  • Aviz tehnic de racordare - ATR Utilizatorii retelelor electrice au obligația solicitării avizului tehnic de racordare sau a actualizării acestuia, după caz, înainte de a începe executarea instalatiei electrice de utilizare care urmează să fie racordată la reteaua electrica, respectiv modificarea celei existente.
  • Pentru a obtine avizul tehnic de racordare la reteaua electrica vă puteţi adresa Eon Distribuţie, direct sau prin împuternicit legal.
  • Cererea si documentatia anexată acesteia se depun direct sau se trimit prin postă.

Documentele necesare pentu obtinerea Avizului Tehnic de Racordare (ATR) pentru un loc de consum nou - consumator casnic!
1. Cerere de racordare.
Cererea de racordare cuprinde următoarele informatii:
- Datele de identificare a locului de consum, a consumatorului si dacă este cazul, a împuternicitului legal, a proiectantului de specialitate;
- Tip instalatie electrica pentru care se solicită racordarea;
- Data estimată pentru punerea sub tensiune a instalatiei, puterea prevăzută a fi consumată;
- Declaraţia pe proprie răspundere a solicitantului referitor la autenticitatea documentelor prezentate în copie, anexate cererii; 

2. Lista documentelor care compun documentatia anexată cererii de racordare:
- Avizul de amplasament;
- Chestionar pentru obţinerea avizului tehnic de racordare;
- Lista de receptoare electrice;
- Certificat de urbanism/autorizaţie de construire;
- Act care atestă dreptul de folosinţă asupra locului de consum (contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, extras de carte funciară);
- Pentru spaţiile închiriate, acordul proprietarului pentru executarea de lucrări în instalaţiile electrice;
- Plan de situaţie la scară cu amplasarea în zonă a locului de consum; PUZ-UL
- Copie după Avizul de racordare obţinut anterior (dacă este cazul);
- Copie xerox după actul de identitate.
- Alte documente de la caz la caz- functie de solutia data in ATR ( AVIZE SAU AUTORIZATII SUPLIEMENTARE)
Firma noastra executa bransamente electrice aeriene, subterane, bransamente electrice monofazate si bransamente electrice trifazate. 


Unul dintre aspectele de care trebuie să se ţină cont atunci când se face racordarea locuinţelor noi la reţeaua publică de electricitate este acela al alegerii modului de branşare la reteaua de distributie: bransare curent monofazat sau curent trifazat.
Racordarea la reţeaua de distribuţie a unui nou obiectiv se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la reţelele electrice de interes public (Ordinul ANRE nr. 59/2013).
Principalele etape pe care beneficiarul trebuie să le parcurgă sunt următoarele:
- Solicitarea emiterii avizului tehnic de racordare şi depunerea documentelor specificate în ordinul menţionat, în baza cărora distribuitorul emite avizul tehnic de racordare;
-  Depunerea cererii de racordare prin care utilizatorul solicită ca execuţia lucrărilor să fie contractată de către Delgaz Grid S.A. prin “procedurile de cerere de oferte/licitaţie ” sau de către utilizator, prin “încredinţare directă” către un furnizor de servicii atestat de ANRE;
- Incheierea contractului de racordare între Delgaz Grid S.A. şi utilizator, precum şi a contractului de execuţie între Delgaz Grid S.A. şi executant,   
 -Realizarea instalaţiei de racordare;
- Recepţia instalaţiei de racordare, punerea în funcţiune a instalaţiei de racordare;
- Punerea sub tensiune a instalaţiei de utilizare pentru probe (această etapă nu este obligatorie pentru toate categoriile de utilizatori);
- Emiterea de către operatorul de reţea a certificatului de racordare a locului de consum si/sau de producere;
- Incheierea contractului de furnizare a energiei electrice;
- Punerea în funcţiune finală a instalaţiei de utilizare.
bransament servelectric bransament.iasi